Resolver Ve Resolver-Digital Dönüştürücüler


Resolver Ve Resolver-Digital Dönüştürücüler

Resolver, iki fazlı AC gerilimleri  (analog sinyaller)  olarak dönme açıları veren bir açı sensörüdür. Sadece çekirdekten ve bobinden oluşan sade tasarımı sayesinde diğer sensörlere göre yapısal olarak yüksek çevresel dirence sahiptir.

RESOLVER  Çalışma Prensibi

En yaygın RESOLVER  tipi fırçasız verici çözücüdür .Dışarıdan bakıldığı zaman ,  RESOLVER  , bir stator ve rotora sahip küçük bir elektrikli motor gibi görünebilir. İç kısımda tel sargılarının yapılandırması onu farklı kılar. RESOLVER ın  stator kısmı üç sargıya sahiptir: bir uyarıcı sargı ve iki faz sargısı (genellikle "x" ve "y"  

olarak etiketlenmiştir-fırçasız DC) .Uyarıcı sarımı üst kısımda bulunur; bu aslında bir döner transformatör bobinidir.Bu transformatör, doğrudan elektrik bağlantısı olmadan rotordaki akımı indükler, böylece rotorun dönüşünü sınırlayan hiçbir tel ve fırçaya gerek kalmaz. Diğer iki sarım altta, bir laminasyon üzerine sarılmıştır. Bu sarımlar birbirlerine 90 derece fark ile yerleştirilirler. Rotorun içinde bulunan bobin  , dönen transformatörün ikincil sargısını oluşturur ve statorda iki fazlı  sarımları etkileyerek laminasyonla  birinci sargıdan ayrılır.

Statöre sabitlenmiş olan transformatörün birincil sargısı, elektromanyetik endüksiyonla rotordaki akımı indükleyen sinüzoidal bir elektrik akımı tarafından uyarılır. Bu sarımlar RESOLVER’ ın ekseni üzerine yerleştirildiği için, aynı akım, konumu ne olursa olsun indüklenir. Bu akım daha sonra rotordaki diğer sarım boyunca akar, ikincil sarımlarında akımı indükler, iki fazlı sarımlar stator üzerine geri döner. Stator üzerinde birbirlerine dik (90 °) açılarla sabitlenmiş iki iki fazlı sargı, bir sinüs ve kosinüs geri besleme akımı üretir. İki fazlı voltajların nispi büyüklükleri ölçülür ve rotorun statora göre açısını belirlemek için kullanılır.

Özellikler

 • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
 • Mükemmel çevresel direnç
 • Yüksek hızlarda döndürülebilirlik
 • Yüksek güvenilirlik
 • Mutlak pozisyon algılama
 • Uzun mesafeli iletim (gürültüye son derece dayanıklı)
 • Kompakt montaj

Teknik Veriler

 • Tek ve çift hızlı çalışma: 1 ve / veya 16 manyetik kutup

       çiftleri

           * Çoklu konfigürasyonlar: Gözleme (çıplak ve basit muhafaza),

            tamamen döner ve döner transformatörlü konfigürasyonlar

           * Çalışma sıcaklığı aralığı: -50.8 ° C ila 93.3 ° C  , [-60 ° F ila 200 ° F]

 • Doğruluk:

           *± 420 arcsec (1X)

           * ± 25 arcsec (16X)

           * Uyarma frekans aralığı: 800 Hz ila 5000 Hz

           * Uyarma voltajı aralığı: 3 V - 15 V

 • Dönüşüm oranı: 0.25 veya 1.0

           * Şok: 50 g, 11 ms

           * Titreşim: 15 g, 10 Hz ila 2000 Hz

 • Temassız manyetik teknoloji

Resolver to Digital Converter  (Resolver / Dijital dönüştürücü)

Resolverlar, dönen bir şaftın açısal konumunu ve / veya hızını bir elektrik sinyaline dönüştüren dönüştürücülerdir. Resolverlar şaft açısının sinüs ve / veya kosinüsüyle orantılı sinyaller iletir. Resolverdan dijital sinyale dönüştürücü, bu sinyalleri mil açısına ve / veya hıza karşılık gelen bir dijital çıkışa dönüştürür.

RESOLVER UYGULAMA ALANLARI

Military/Aerospace:

Radar Ateş Kontrolleri                                                                                                                                                             

Hava Trafik Kontrol Radarı

Teleskoplar

Gece Görüş Potları

Füze Rehberlik Sistemleri

Periskoplar

Gyro Navigasyon Sistemleri

Sanayi:

Ballscrew konumlandırma

Motor Komütasyonu

Robotik Konumlandırma

Makine Görme Sistemleri

Uzaktan video kontrolleri

Alma ve Yerleştirme Makineleri

Ekipmanlar:

Koordinat Ölçme

Robotik

Optik ölçüm

Anten konumlandırma

Petrol arama

Proximity ölçüm

Tıp:

C-T tarayıcıları

MRG Hasta Konumlandırma

Lazer Konumlandırma